Det här fönstret har öppnats ifrån samtalet. Stäng och återgå

Hittade 2 kurser

 • Hallandsåstunneln

  Den här datorbaserade kursen vänder sig till dig som kommer att arbeta i Hallandsåstunneln. Syftet med kursen är att ge dig de kunskaper som behövs för att du ska kunna genomföra dina arbetsuppgifter kopplade till trafikeringen av Hallandsåstunneln på ett säkert sätt.

  Efter genomförd kurs ska du ha kännedom om:
  - grundläggande fakta om Hallandsåstunneln
  - vilka delar tunneln består av
  - vilken kapacitet tunneln har
  - vilka tekniska säkerhetsanordningar som finns i tunneln
  - vad olika aktörer behöver göra i olika situationer

 • Säkerhet i Järnvägstunnlar

  Det här är en introduktionsutbildning om säkerhet i järnvägstunnlar. Syftet med kursen är att ge dig en allmän inledning till Hallandsåstunneln, Citytunneln och Citybanan.

  Efter genomförd kurs ska du känna till:
  • vad en övervakad järnvägstunnel egentligen är och vad som utmärker den
  • vilka risker som är förknippade med arbete i järnvägstunnlar
  • vad som påverkar säkerheten i tunnlarna
  • vad olika aktörer gör i olika lägen
  • vad du själv kan göra för att till säkerheten i järnvägstunnlar

  Kurslängd: ca 30 min.