Det här fönstret har öppnats ifrån samtalet. Stäng och återgå

Det här är en introduktionsutbildning om säkerhet i järnvägstunnlar. Syftet med kursen är att ge dig en allmän inledning till Hallandsåstunneln, Citytunneln och Citybanan.

Efter genomförd kurs ska du känna till:
• vad en övervakad järnvägstunnel egentligen är och vad som utmärker den
• vilka risker som är förknippade med arbete i järnvägstunnlar
• vad som påverkar säkerheten i tunnlarna
• vad olika aktörer gör i olika lägen
• vad du själv kan göra för att till säkerheten i järnvägstunnlar

Kurslängd: ca 30 min.

Innehåll

• Introduktion
• Järnvägstunnlar
• Risker och säkerhet
• Organisation
• Avslutning

Kursen hålls för: Alla

Kursavgift: Ingen avgift


Logga in och anmäl

Kontaktperson