Det här fönstret har öppnats ifrån samtalet. Stäng och återgå

Systemkrav: Du behöver ha Adobe Flash Player installerat på din dator för att kunna genomföra kursen.

Den här datorbaserade kursen vänder sig till dig som kommer att arbeta i Hallandsåstunneln. Syftet med kursen är att ge dig de kunskaper som behövs för att du ska kunna genomföra dina arbetsuppgifter kopplade till trafikeringen av Hallandsåstunneln på ett säkert sätt.

Efter genomförd kurs ska du ha kännedom om:
- grundläggande fakta om Hallandsåstunneln
- vilka delar tunneln består av
- vilken kapacitet tunneln har
- vilka tekniska säkerhetsanordningar som finns i tunneln
- vad olika aktörer behöver göra i olika situationer

Innehåll

• Inledning
• Tekniska system
• Driftlägen
• Avslutning

Förkunskaper

Säkerhet i järnvägstunnlar

Kurslängd: ca 30 minuter


Logga in och anmäl

Kontaktperson